Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy drogą mailową oraz telefonicznie.

Mail : balustradysochaczew@gmail.com

tel :508-683-257

Po zgłoszeniu przez Państwa zapotrzebowania na balustradę, przyjeżdżamy na miejsce przewidywanej realizacji celem wykonania dokładnych pomiarów. Na tej podstawie przygotowujemy projekt oraz wycenę balustrady.

Projekt przygotowany jest w oparciu o wzór wybrany przez Państwa.

Wycena obejmuje całkowity koszt materiału,przygotowania oraz montażu.

Po przedstawieniu Państwu projektu oraz wyceny, oczekujemy na akceptację. Na tym etapie możliwe są również zmiany w projekcie.

W momencie, gdy otrzymujemy potwierdzenie od klienta, że przedstawiony projekt oraz wycena są przez niego zaakceptowane, przystępujemy do realizacji. Montaż balustrady u klienta następuje przeważnie w terminie około 3 tygodni.